ഭരണസമതി അംഗങ്ങൾ

ഭരണസമതി അംഗങ്ങൾ

1

Shri.Shaji N Karun

Kerala State Film Development Corporation Limited, Chalachitra Kalabhavan,Thiruvananthapuram – 695 014

Chairman

2

Shri. K.V. Abdul Malik

Kerala State Film Development Corporation Limited, Chalachitra Kalabhavan,Thiruvananthapuram – 695 014

Managing Director

3 Secretary to Government Cultural Affairs Department, Govt. Secretariat,Thiruvananthapuram. Member
4

Secretary to Government

Finance Department,Govt. Secretariat,Thiruvananthapuram Member

5

Shri.Madhupal

E1 Peace Villa, Belhaven Gardens
Kowdiar, Thiruvananthapuram - 695 003

Member

6

Shri.B.Ajithkumar

Media Mill, Law College
Thiruvananthapuram – 695 033

Member

7

Shri.Ajith Ebraham George

Thyparampil House, Eraviperoor.P.O
Thiruvalla  – 689 542

Member

8

Shri.Shaji Kailas

Thejus, No.69, Kairali Nagar,Kuravnkonam, Kowdiar
Thiruvananthapuram – 695 003

Member

9

Shri.Priyanandanan

Thottipprambil Veedu,Vallachira.P.O,
Thrissur – 680 562

Member

10

Shri.Aashiq Abu

Punnaykaparambil,5/241 Aadarsh Lanev
Thrikkakara.P.O.,Ernakulam – 682 021

Member

11 Shri.K.G.Mohankumar Shreyas, Arasummoodu,Kulathoor.P.O.,
Thiruvananthapuram – 695 583
Member

12

Shri.K.Anilkumar

Ambalakkara House,Pulamon.P.O,
Kottarakkara – 695 531

Member

13

Shri.Blessy

Puthen Veedu,Kuttapuzha.P.O.,
Thiruvalla – 689 103

Member

14 Shri.Pattanam Rasheed Pattanam House,Mulappadam Road,
Vazhakkala South, Kakkanad, West.P.O,Kochi– 682 030
Member
15 Smt.Bhagya Lakshmi F 16, Heera Swis Town,Soorya Gardens,Pipinmoodu,
Kanjirampara,Thiruvananthapuram – 695 030
Member
16 Shri.Kaithapuram Damodharan Namboothiri Karunyam, Thiruvannur Nada,
Kozhikode – 673 029
Member
17 Shri.Manoj Kana Kana House,Kandoth.P.O.,
Payyannur, Kannur – 670 307
Member
18
Shri.Sherin Govindan Third Eye,Chiravakku,
Taliparamba,Kannur - 670 141
Member
   
 

     ഡോക്യുമെന്ററി/ഷോർട്ഫിലിം/ആഡ് ഫിലിം ഡയറക്ടർസ് പാനൽ